Menu Content/Inhalt
© 2019 EduVis

Regulamin strony internetowej

34-205 Stryszawa, Stryszawa 735B
tel. 784 088 873
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Regulamin strony internetowej www.gron.edu.pl

REGULAMIN
STRONY INTERNETOWEJ WWW.GRON.EDU.PL

 

Rozdział 1
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Administratorem strony internetowej www.gron.edu.pl, zwanej dalej Portalem internetowym, jest firma EduVis M. Kędryna-Piecuch i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, NIP 677-00-79-006, REGON 351011055, zwana dalej firmą EduVis.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
3. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez firmę EduVis usług drogą elektroniczną.

§ 2
Definicje pojęć

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1. Ośrodek Groń – Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny GROŃ w Stryszawie należący do firmy EduVis M. Kędryna-Piecuch i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków.
2. Portal internetowy – strona internetowa www.gron.edu.pl zawierająca informacje o ofercie Ośrodka Groń.
3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z zasobów Portalu internetowego.
4. System rezerwacyjny – system za pomocą którego można dokonać rezerwacji noclegu, sali konferencyjnej, restauracyjnej, bankietowej oraz pubu.
5. Osoba rezerwująca – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Rozdział 2
Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu internetowego
§ 1
Korzystanie ze Strony Internetowej

1. Korzystanie z Portalu internetowego jest bezpłatne.
2. Firma Eduvis nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności i utrudnienia w korzystaniu z Portalu internetowego wynikające z problemów technicznych dostawcy usług hostingowych i internetowych.

§ 2
Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu internetowego System rezerwacji

1. Rezerwacji można dokonać:
• osobiście w siedzibie Ośrodka Groń, Stryszawa 735B;
• telefonicznie;
• za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego dostępnego w Portalu internetowym Ośrodka Groń. Szczegółowy proces rezerwacji znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą wpłacenia 20% zadatku za pobyt w Ośrodku Groń. Zadatek jest pobierany w formie przelewu na rachunek bankowy Ośrodka Groń w dniu potwierdzenia rezerwacji przez pracownika Ośrodka Groń.

Numer rachunku: 03 1240 4722 1111 0000 5691 0397
Odbiorca: Eduvis M. Kędryna-Piecuch i Wspólnicy sp. j. ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków
Tytułem: Rezerwacja na nazwisko: (imię i nazwisko osoby, na którą została dokonana rezerwacja).

3. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z pracownikiem Ośrodka Groń pod dostępnymi numerami telefonu: +48 33 874 79 70, +48 784 088 873, +48 728 950 030 bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Bezpłatna anulacja lub zmiana rezerwacji są możliwe na 48 godzin przed przyjazdem, przy czym pobrany zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku braku anulacji bądź niepojawienia się w obiekcie Ośrodek Groń obciąży Gościa za pierwszą niewykorzystaną noc.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane do Ośrodka Groń drogą e-mailową na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

§ 3
Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Portalu internetowego można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny po kliknięciu w zakładkę Kontakt.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail, z którego zgłoszono reklamację.

Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 1
Polityka prywatności

1. W odniesieniu do danych Użytkownika, które udostępnia on, dokonując rezerwacji, wydawnictwo ZamKor jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
2. Wszystkie gromadzone przez wydawnictwo ZamKor dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, jak również w celu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej związanej z działalnością Ośrodka Groń. W ramach powyższego dane osobowe Użytkowników Portalu internetowego będą przetwarzane wyłącznie przez wydawnictwo ZamKor.
3. Wszelkie dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
4. Użytkownik Portalu internetowego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§ 2
Prawa autorskie

1. Użytkownikom zabrania się kopiowania i dalszego wykorzystywania treści zamieszczonych w Portalu internetowym Ośrodka Groń bez pisemnej zgody administratora. Wyłączne prawo do eksploatacji i rozporządzania tymi treściami w rozumieniu przepisów art. 17 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 904), w tym wyłączne prawo do ich publicznego rozpowszechniania w Internecie, przysługuje jedynie firmie EduVis.
2. Użytkownicy naruszający wyżej wymienione prawa będą pociągani do odpowiedzialności karnej i finansowej.

§ 3
Obowiązywanie regulaminu

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Portalu internetowym Ośrodka Groń i stanowi wyczerpującą treść umowy z Użytkownikiem o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego.
2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści tych zmian Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Portalu internetowego Ośrodka Groń.
3. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Portalu internetowego.

§ 4
Wymagania sprzętowe

1. Podczas rejestracji i korzystania z Portalu internetowego Ośrodka Groń wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu internetowego wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0 lub Firefox w wersji nie niższej niż 2.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu firma EduVis nie ponosi odpowiedzialności.

Załączniki: 1. Szczegółowy proces rezerwacji.